topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Matematyka Komputerowa

Matematyka Komputerowa to nowy kierunek studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, idealny dla kandydatów, którzy chcą studiować równocześnie matematykę i informatykę, bądź wahają się, który kierunek wybrać.

Trzyletnie studia licencjackie na kierunku matematyka komputerowa dają nowoczesne, algorytmiczne spojrzenie na klasyczne działy matematyki, kształcąc m.in. w zakresie analizy matematycznej, algebry, geometrii, teorii mnogooci, topologii, kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Równocześnie dają solidne przygotowanie w zakresie informatyki, obejmując w szczególności praktyczną naukę współczesnych jezyków programowania z uwzglednieniem nowoczesnych technik i paradygmatów programowania, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych, metody programowania i inżynierię oprogramowania.

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku matematyka komputerowa przeznaczone są dla kandydatów, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia na tym lub pokrewnym kierunku zdobyli już pewną wiedze w zakresie matematyki i informatyki. Studia te pozwalają pogłebiać i ugruntować już zdobytą wiedzę oraz uzyskać całościowe spojrzenie na efektywne i skuteczne wykorzystywanie komputerów przy rozwiązywaniu ważnych w zastosowaniach problemów matematycznych metodami algorytmicznymi.

  • Specjalnie opracowany program, komponujący efekty kształcenia tak dla kierunku matematyka jak i informatyka
  • Dla najlepszych indywidualny program studiów pod opieką tutora
  • Najważniejsze wykłady prowadzone specjalnie dla nowego kierunku
  • Pozostałe zajęcia wspólne z kierunkiem matematyka i z kierunkiem informatyka
  • Szeroki wachlarz możliwości pracy: od firm informatycznych, poprzez przemysł po prace naukową