topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Nasi absolwenci

 • Paweł Dłotko

  Ukończył studia o specjalności Matematyka Komputerowa w 2007 roku. Następnie był doktorantem w Katedrze Matematyki Obliczeniowej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora i przez rok pracował jako asystent w Instytucie Informatyki UJ. Od 2013 roku pracuje on jako postdoctoral researcher w University od Pennsylvania.
  Jego zainteresowania naukowe obejmują poszukiwanie zastosowań topologii w nauce i technice oraz projektowanie efektywnych algorytmów topologii obliczeniowej.

 • Wiesław Pałka

  Ukończył studia informatyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Doświadczenie zawodowe i naukowe zdobywał pracując/współpracując z takimi firmami i organizacjami jak Microsoft, Fujitsu, Sabre, Uniwersytet Barceloński, Europejski Ośrodek Badań Jądrowych(CERN).
  Obecnie jest doktorantem w Katedrze Matematyki Obliczeniowej, w której pod opieką prof. dr. hab. Piotra Zgliczyńskiego prowadzi badania nad ścisłymi metodami numerycznymi oraz komputerowo wspieranymi dowodami.

 • Przemysław Witek

  Ukończył z wyróżnieniem kierunek Informatyka (specjalność teoretyczna) na WMiI UJ (2011). Pracował w Future Processing (2008-2010) oraz odbył staż wakacyjny w Facebook (2010). Obecnie pracuje w Google.

 • Natalia Żelazna

  Interesuje się tematami leżącymi na pograniczu matematyki i informatyki. Na studia do Krakowa przyjechała z Torunia, szukając kierunku, gdzie obie te dziedziny spotykają się z zastosowaniami.
  Jej zainteresowania skoncentrowały się na algorytmach numerycznych wykorzystywanych w zagadnieniach związanych z analizą obrazów np. medycznych oraz ich złożoności obliczeniowej. Tym zagadnieniom poświęciła obronioną w 2010 roku rozprawę doktorską.
  Obecnie jest inżynierem oprogramowania w centrum Motorola Solutions w Krakowie.

 • Paweł Pilarczyk

  Magister matematyki (1997), magister informatyki (1999), oba dyplomy z wyróżnieniem. Doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki (2001). Pracował w Polsce (Instytut Informatyki UJ, 4 lata), w USA (Georgia Institute of Technology, 3 lata) i w Japonii (Uniwersytet Kioto, rok), a obecnie pracuje w Portugalii (Universidade do Minho, 5 lat). Jest autorem lub współautorem ponad 20 artykułów naukowych. Programuje głównie w C++ i udostępnia swoje oprogramowanie na licencji GNU GPL.
  Zajmuje się zmuszaniem komputerów do uprawiania matematyki: układy dynamiczne, topologia algebraiczna. Co ciekawe, takie matematyczne metody obliczeniowe znajdują bardzo konkretne zastosowania, m. in. w biologii (np. dynamika populacji), w materiałoznawstwie (np. ocena stopnia porowatości materiału), w fizyce teoretycznej (np. analiza dynamiki plazmy), w medycynie (np. analiza obrazów medycznych) i w wielu zagadnieniach zupełnie niezwiązanych z tak abstrakcyjną matematyką.
  http://www.pawelpilarczyk.com/

 • Marcin Wrochniak

  W 2012 roku ukończył studia magisterskie na Informatyce, specjalność inżynieria oprogramowania. Już po drugim roku studiów rozpoczął praktykę a następnie pracę na stanowisku programisty w DreamLab Onet.pl. Dwa lata później związał się z Motorola Solutions a obecnie pracuje w Sabre Holdings.

 • Mikołaj Zalewski

  Magister informatyki 2009, doktorat obronił w 2011. Obecnie pracuje w Google jako Senior Software Engineer .