topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • Prof. dr hab. Marian Mrozek

  Matematyk i informatyk. Pracownik naukowy UJ od 1977 roku. W latach 1991-1993 i 1996-1997 na stanowisku visiting professor w Georgia Tech, Atlanta, USA. Wypromował ósemkę doktorów. Autor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych oraz jednej monografii. Wielokrotnie zapraszany do prezentowania swoich wyników na prestiżowych, międzynarodowych konferencjach i seminariach w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie. Do największych jego osiągnięć należy zaliczyć przeprowadzenie komputerowo wspieranego dowodu istnienia chaosu w równaniach Lorenza. Wynik ten uznany został przez Encyclopedia Britannica za jedno z czterech największych osiągnięć w matematyce w 1995 roku. Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań na rzecz rozwoju nauki.

 • Prof. dr hab. Piotr Zgliczyński

  Magister matematyki i fizyki teoretycznej, od 2007 roku profesor zwyczajny. Prowadzi szeroką współpracę z wieloma uznanymi ośrodkami naukowymi. W swojej pracy naukowej używa komputerów do dowodzenia twierdzeń matematycznych: odwzorowań, równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Jest aktywny zarówno w dziedzinie teorii matematycznych jaki i w kwestiach algorytmów do ścisłych obliczeń numerycznych.
  Na kierunku Matematyka Komputerowa prowadzi zajęcia z Metod Numerycznych.

 • Leokadia Białas Cież
  Dr hab. Leokadia Białas-Cież

  Absolwentka kierunku matematyka UJ, tytuł doktora z wyróżnieniem uzyskała na Uniwersytecie Paryż XI. Prowadzi badania z teorii aproksymacji, nierówności wielomianowych, teorii interpolacji, metod numerycznych oraz teorii potencjału i pluripotencjału. Współpracuje z matematykami z różnych ośrodków naukowych. Dla studentów matematyki komputerowej prowadzi zajęcia z analizy matematycznej.

 • Piotr Kalita
  Dr hab. Piotr Kalita

  Studia informatyczne ukończył na UJ w 2001 roku, doktorat z informatyki uzyskał w roku 2005, a habilitację z matematyki w roku 2016. Interesuje się równaniami i inkluzjami różniczkowymi cząstkowymi i nieskończenie wymiarowymi układami dynamicznymi. Zajmuje się także badaniem modeli matematycznych w mechanice, a w szczególności w hydrodynamice. Jestem autorem lub współautorem jednej monografii i ponad 30 artykułów naukowych.
  Na matematyce komputerowej prowadzi zajęcia między innymi z równań różniczkowych cząstkowych.

 • Daniel Wilczak
  Dr hab. Daniel Wilczak

  Absolwent kierunku Matematyka (UJ 1999), doktorat (UJ 2003) oraz habilitację (UJ 2011) uzyskał z informatyki. W latach 2008-2010 członek międzynarodowych grup badawczych na uniwersytetach w Bergen i w Uppsali. Laureat licznych stypendiów naukowych, w tym START Fundacji Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Był wykonawcą lub kierownikiem projektów badawczych finansowanych przez NCN lub MNiSW. Jeden z głównych autorów biblioteki numerycznej CAPD do ścisłej analizy numerycznej układów dynamicznych. Swoje doświadczenie programistyczne wykorzystuje przy prowadzeniu wykładów i laboratoriów z Programowania i Programowania Współbieżnego.

 • Mateusz Juda
  Dr Mateusz Juda

  Pasjonuje się stosowaniem zaawansowanej matematyki i komputerów do rozwiązywania praktycznych problemów. Głównie zainteresowany topologią obliczeniową, teorią i praktyką obliczeń rozproszonych oraz programowaniem. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako programista złożonych systemów wysokiej niezawodności w międzynarodowych zespołach firmy Sabre Polska.

 • Tomasz Kapela
  Dr Tomasz Kapela

  Za pracę doktorską z pogranicza matematyki i informatyki otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W pracy naukowej używa komputerów do dowodzenia twierdzeń matematycznych dla układów dynamicznych jak np. istnienie i właściwości orbit w różnych układach planetarnych. Jest współautorem biblioteki CAPD umożliwiającej ścisłe i wydajne obliczenia numeryczne. Na kierunku Matematyka Komputerowa prowadzi zajęcia z Programowania, Metod Numerycznych, Programowania niskopoziomowego i abstrakcyjnego.

 • Dr Małgorzata Moczurad

  magister informatyki UJ i University of Salford (Wielka Brytania), doktorat z informatyki na UJ. Prowadzi zajęcia z obliczalności, złożoności obliczeniowej i programowania gier. Autorka skryptu "Wybrane zagadnienia z teorii rekursji". W pracy naukowej zajmuje się rachunkiem lambda, kodami na płaszczyźnie i złożonością zagadnień analizy numerycznej.

 • Dr Marcin Żelawski

  Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka, magister informatyki i psychologii. Zainteresowania naukowe: rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów, diagnostyka medyczna, nauczanie maszynowe, eksploracja danych (data mining). Prowadzi zajęcia związane głównie z analizą i projektowaniem systemów komputerowych (Wzorce projektowe, Modelowanie obiektowe, Programowanie abstrakcyjne, Projekt zespołowy). Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe: analityk, projektant i szef projektów informatycznych dla największych instytucji, głównie z branży finansowej, prawniczej i wydawniczej.