topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Algebra Liniowa z Geometrią

Forma kursu:
Wykład wzbogacany jest przykładami komputerowymi. Część ćwiczeń odbywa się w pracowni komputerowej, gdzie studenci piszą programy w Scilab-ie.
Opis kursu:
Zadaniem kursu ,,Algebra liniowa z geometrią'' jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia algebry liniowej w przestrzeniach skończenie wymiarowych ze szczególnym uwzględnieniem metod numerycznych.

Treści programowe:

Literatura: