topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Algebra

Forma kursu:
Wykład tradycyjny, zawierający prezentacje komputerowe. Część ćwiczeń (około 20%) w pracowni komputerowej z wykorzystaniem systemu Mathematica lub podobnego.
Opis kursu:
Wprowadzenie w teorię struktur algebraicznych - grup, pierścieni, ciał, algebr ogólnych i innych, z przykładami zastosowań.

Treści programowe:

Literatura: