topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Analiza Matematyczna I

Forma kursu:
Wykład prowadzony jest w tradycyjny "tablicowy" sposób, ale wzbogacany jest prezentacjami komputerowymi. Ćwiczenia w części są tradycyjne, tablicowe, natomiast część ćwiczeń odbywa się w pracowni komputerowej, gdzie studenci piszą proste programy (Matlab i/lub Mathematica i/lub Maple oraz język C)
Opis kursu:
Zadaniem kursu "Analiza Matematyczna I" jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej.

Treści programowe:

Literatura: