topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Analiza Matematyczna II

Forma kursu:
Wykład prowadzony jest w tradycyjny "tablicowy" sposób, ale wzbogacany jest prezentacjami komputerowymi. Ćwiczenia w części są tradycyjne, tablicowe, natomiast część ćwiczeń odbywa się w pracowni komputerowej, gdzie studenci piszą proste programy (Matlab i/lub Mathematica i/lub Maple).
Opis kursu:
Zadaniem kursu "Analiza Matematyczna II" jest zapoznanie studenta z zagadnieniami rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych rzeczywistych oraz elementami analizy zespolonej i topologii różniczkowej.

Treści programowe:

Literatura: