topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Metody Numeryczne

Forma kursu:
Wykład prowadzony jest w tradycyjny sposób z wykorzystaniem projektora multimedialnego. Ćwiczenia w części odbywają się przy tablicy, gdzie studenci rozwiązuję zagadnienia teoretyczne, a w części w pracowni komputerowej, gdzie studenci implementują poznawane metody numeryczne w wybranych językach programowania.
Opis kursu:
Celem kursu "Metody Numeryczne" jest zaznajomienie studenta z podstawowymi algorytmami numerycznymi oraz wykształcenie umiejętności użycia ich w praktyce.

Treści programowe:

Literatura: