topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Programowanie I i II

Forma kursu:
Wykład prowadzony jest w formie prezentacji wspieranej licznymi przykładami programów. Ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej. Studenci rozwiązują zadania programistyczne weryfikowane przez automatyczny system sprawdzający oraz przez asystentów. Studenci przygotowują też swój pierwszy większy projekt programistyczny oceniany przez asystentów.
Opis kursu:
Celem kursu jest opanowanie przez studentów podstaw klasycznych i współczesnych technik programowania, w tym programowania strukturalnego, obiektowego, obiektowo orientowanego i funkcjonalnego na bazie wybranych języków programowania ze szczególnym uwzględnieniem języków C, C++, C#, Java, Scheme i PERL. Ukończenie kursu daje studentom solidne podstawy do uczestnictwa we wszystkich innych kursach przewidzianych programem studiów, wymagających umiejętności programowania.

Treści programowe:

Literatura: