topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Równania różniczkowe zwyczajne

Forma kursu:
Wykład prowadzony jest w tradycyjny "tablicowy" sposób, ale wzbogacany jest prezentacjami komputerowymi.
Opis kursu:
Zadaniem kursu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii równań różniczkowych zwyczajnych.

Treści programowe:

Literatura: