topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Topologia

Forma kursu:
Wykład prowadzony jest w tradycyjny "tablicowy" sposób, ale wzbogacany jest prezentacjami komputerowymi.
Opis kursu:
Zadaniem kursu Topologia jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia topologii ogólnej i algebraicznej.

Treści programowe:

Literatura: