topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Programy studiów

Obowiązują dla rekrutacji 2012/2013 oraz 2013/2014

I ROK STUDIÓW
I semestr
Lp. Kurs W/K C/R L E ECTS
1 Elementy logiki i teorii mnogości 30 60   E 8
2 Analiza Matematyczna 1a 30 30 30   7
3 Algebra liniowa z geometrią 1 30 30     5
4 Programowanie 1 30   45   5
5 Wstęp do informatyki 30   30 E 6
6 Wychowanie fizyczne   30      
7 Szkolenie BHP          
II semestr
Lp. Kurs W/K C/R L E ECTS
8 Analiza Matematyczna 1b 30 30 30 E 8
9 Algebra liniowa z geometrią 2 30 30   E 6
10 Programowanie 2 30   45 E 6
11 Metody programowania 30   30 E 6
12 Systemy operacyjne 30   45 E 7
13 Wychowanie fizyczne   30      
II ROK STUDIÓW
III semestr
Lp. Kurs W/K C/R L E ECTS
14 Analiza Matematyczna 2a 30 20 10   5
15 Algebra obliczeniowa 30 20 10 E 6
16 Wstęp do matematyki dyskretnej 45 45 15 E 9
17 Algorytmy i struktury danych 30   45 E 7
18 Język angielski lub inny obcy   60     3
IV semestr
Lp. Kurs W/K C/R L E ECTS
19 Analiza Matematyczna 2b 30 20 10 E 6
20 Rachunek prawdopodob. i stat. 30 30 15 E 6
21 Równania różniczkowe zwyczajne 30 30   E 6
22 Inżynieria oprogramowania 30   45 E 6
25 Metody numeryczne 30   30 E 6
24 Język angielski lub inny obcy   60   E 4
III ROK STUDIÓW
V semestr
Lp. Kurs W/K C/R L E ECTS
23 Wykład fakultatywny 1 30 30     5
26 Topologia obliczeniowa 30 20 10 E 6
27 Wykład fakultatywny 2 30 30     5
28 Wykład fakultatywny 3 30 30   E 6
29 Seminarium   30     3
30 Język angielski lub inny obcy   60   E 4
31 Ochrona własności intelektualnej 5       1
VI semestr
Lp. Kurs W/K C/R L E ECTS
32 Wykład fakultatywny 4 30 30   E 5
33 Wykład fakultatywny 5 30 30   E 6
34 Wykład fakultatywny 6 30 30   E 5
35 Wykład fakultatywny 7 30 30   E 6
36 Seminarium   30     3
37 Przygotowanie pracy licencjackiej       E 8
38 Egzamin licencjacki       E  
I ROK STUDIÓW
I semestr
Lp. Kurs W/K C/R L E ECTS
1 Analiza funkcjonalna 30 30   E 6
2 Równania różniczkowe cząstkowe I 30 30   E 6
3 Modelowanie obiektowe 30 15 15 E 6
4 Projekt programistyczny     60   6
5 Seminarium 1a   30     3
6 Jezyk angielski   60     3
7 Szkolenie BHP          
II semestr
Lp. Kurs W/K C/R L E ECTS
8 Matematyczne podstawy informatyki 30 30   E 6
9 Matematyka dyskretna 30 30   E 6
10 Analiza numeryczna 30 15 15 E 6
11 Programowanie abstrakcyjne 30   30 E 6
12 Seminarium 1b   30     3
13 Jezyk angielski   60   E 3
II ROK STUDIÓW
III semestr
Lp. Kurs W/K C/R L E ECTS
14 Przedmiot specjalistyczny 1 30 30   E 6
15 Przedmiot specjalistyczny 2 30 30   E 6
16 Przedmiot specjalistyczny 3 30 30   E 6
17 Przedmiot specjalistyczny 4 30 30   E 6
18 Historia matematyki 30        
19 Seminarium 2a   30     3
20 Seminarium 3a   30     3
21 Ochrona w3asnooci intelektualnej 5       1
IV semestr
Lp. Kurs W/K C/R L E ECTS
22 Przedmiot specjalistyczny 5 30 30   E 6
23 Seminarium 2b   30     3
24 Seminarium 3b   30     3
25 Historia matematyki 30       3
26 Przygotowanie pracy magisterskiej         15
27 Egzamin magisterski