topPart Wydział Matematyki i Informatyki UJ Katedra Matematyki Obliczeniowej UJ

Programy studiów

Obowiązują od rekrutacji 2014/2015

I ROK STUDIÓW
I semestr
Kurs W/K C/R L E ECTS
Elementy logiki i teorii mnogości 30 45 15 E 8
Analiza Matematyczna 1a 30 30 15   7
Algebra liniowa z geometrią 1 30 30     5
Programowanie 1 30   45   5
Wstęp do informatyki 30   30 E 6
Wychowanie fizyczne   30      
Szkolenie BHP 4        
II semestr
Kurs W/K C/R L E ECTS
Analiza Matematyczna 1b 30 30 30 E 8
Algebra liniowa z geometrią 2 30 30   E 6
Programowanie 2 30   45 E 6
Metody programowania 30   30 E 6
Systemy operacyjne 30   45 E 7
Wychowanie fizyczne   30      
II ROK STUDIÓW
III semestr
Kurs W/K C/R L E ECTS
Analiza Matematyczna 2a 30 20 10   5
Algebra obliczeniowa 30 20 10 E 6
Wstęp do matematyki dyskretnej 45 45 15 E 9
Algorytmy i struktury danych 30   45 E 7
Język angielski lub inny obcy   60     3
IV semestr
Kurs W/K C/R L E ECTS
Analiza Matematyczna 2b 30 20 10 E 6
Rachunek prawdopodob. i stat. 30 30 15 E 6
Równania różniczkowe zwyczajne 30 30   E 6
Inżynieria oprogramowania 30   45 E 6
Metody numeryczne 30   30 E 6
Język angielski lub inny obcy   60   E 4
III ROK STUDIÓW
V semestr
Kurs W/K C/R L E ECTS
Topologia obliczeniowa 30 20 10 E 6
Przedmioty fakultatywne 90 90   E/Z 18
Seminarium   30     3
Język angielski lub inny obcy   60   E 4
Ochrona własności intelektualnej 5       1
VI semestr
Kurs W/K C/R L E ECTS
Przedmioty fakultatywne 90 90   E/Z 18
Proseminarium   60   Z 6
Przygotowanie pracy licencjackiej       E 8
Egzamin licencjacki       E  
I ROK STUDIÓW
I semestr
Kurs W/K C/R L E ECTS
Przedmioty fakultatywne 60 60   E/Z 12
Równania różniczkowe cząstkowe I 30 30   E 6
Analiza numeryczna 30 30   E 6
Seminarium 1   30     3
Jezyk angielski   60     3
Szkolenie BHP          
II semestr
Kurs W/K C/R L E ECTS
Matematyczne podstawy informatyki 30 30   E 6
Zaawansowane metody matematyki dyskretnej 30 30   E 6
Projekt programistyczny     60   6
Analiza funkcjonalna 30 30   E 6
Seminarium 2   30     3
Jezyk angielski   60   E 3
II ROK STUDIÓW
III semestr
Kurs W/K C/R L E ECTS
Przedmioty fakultatywne 120 120   E/Z 24
Historia matematyki 30        
Seminarium 3   30     3
Seminarium 4   30     3
Ochrona własności intelektualnej 5       1
IV semestr
Kurs W/K C/R L E ECTS
Przedmioty fakultatywne 30 30   E/Z 6
Seminarium 5   30     3
Seminarium 6   30     3
Historia matematyki 30       3
Przygotowanie pracy magisterskiej         15
Egzamin magisterski          

Dodatkowe Wymagania

Dowolny z przedmiotów oferowanych studentom kierunku Matematyka Komputerowa przez Wydział Matematyki i Informatyki, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na tym kierunku jest przedmiotem fakultatywnym. Spośród przedmiotów fakultatywnych wybrane przedmioty oznacza się jako przedmioty specjalistyczne z podziałem na przedmioty matematyczne i informatyczne.

Student jest zobowiązany w ramach bloków przedmiotów fakultatywnych do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch informatycznych i jednego matematycznego.

Lista przedmiotów specjalistycznych

Matematyczne

 • Matematyczne aspekty wyborów
 • Teoria gier
 • Modele matematyczne w biologii
 • Matematyczne modelowanie i teoria sterowania optymalnego
 • Stosowana algebra liniowa
 • Fraktale
 • Introduction to Probability and Statistics
 • Applied Ordinary Differential Equations

Informatyczne

 • Sieci neuronowe
 • Wstęp do systemów sztucznej inteligencj
 • Metody i techniki sztucznej inteligencji
 • Zastosowania zaawansowanych systemów AI
 • Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych
 • Metody optymalizacji
 • Nowoczesne i wydajne obliczenia naukowe i inżynierskie
 • Modelowanie obiektowe
 • Modelowanie i symulacja komputerowa
 • Programowanie abstrakcyjne
 • Programowanie współbieżne
 • Tworzenie pakiety naukowego w R
 • Przetwarzanie grafiki i muzyki
 • Computer Methods in Mathematics

Student jest zobowiązany w ramach bloków przedmiotów fakultatywnych do zaliczenia

 • na studiach I stopnia co najmniej czterech przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch informatycznych i co najmniej dwóch matematycznych.
 • na studiach II stopnia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch informatycznych i jednego matematycznego.

Lista przedmiotów specjalistycznych będzie modyfikowana w miarę pojawiania się w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki nowych przedmiotów specjalistycznych. Lista może zawierać także przedmioty, które nie są oferowane w bieżącym roku akademickim.